FASK MGara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Sllatine (0.9KM), Prill 30,2023
FASK MGara I-Kampionati i Kosovës në disiplinën Autosllallom në Sllatine (0.9KM), Prill 30,2023